FECHAS DE JURAS 2020

Miércoles 26 de Febrero 2020 
Miércoles 25 de Marzo  2020
Miércoles 29 de Abril  2020
Miércoles 27 de Mayo  2020   
Miércoles 24 de Junio 2020  
Miércoles 26 de Agosto 2020  
Miércoles 23 de Septiembre 2020 
Miércoles 28 de Octubre  2020
Miércoles 25 de Noviembre  2020  
Miércoles 16 de Diciembre de 2020